OMEGA defender s.r.o. 

je společností konsorcia DeCP investing group S.E. a její hlavní činností je poskytování podpůrných služeb pro společnosti a odd. zajišťující inkasní služby.
 

Pro inkasní společnosti, advokáty, exekutory aj. mimo dílčích vymáhacích úkonů zajišťujeme především i poradenské a kozultační činnosti spojené s právní úpravou inkasního trhu.

 

OMEGA defender spolupracuje při poskytování svých služeb s

Asociace           institut        investicni pohledavky     

 

Logo NebankovniRegistr       logo NK      

 

logo property protection big    imper

 

Nejčastěji využívané služby

 

 • Podpora vymáhacího procesu
 • Certifikát úvěruschopnosti
 • Denní monitoring dlužníků
 • Ohodnocení dlužnického portfolia
 • Online prodej pohledávek

 

Poradenství

 • Online poradna - GDPR
 • Online poradna - ČNB
 • Zkoušky odborné způsobilosti

 

Automatické

 • zpracování insolvenčních přihlášek
 • odesílání upomínek, smluv, SMS aj.
 • zahájení soudního či exekučního řízení

 

 

Nabízené služby inkasním společnostem a odd.:

Omega Defender

 

 • osobní navštěvy dlužníků (35 posádek po celé ČR)
 • Online scoring a dohledávání dlužníků
 • služby callcentra (pasivní i aktivní)
 • hromadné zpracování poštovních zásilek (rozesílka a příjem)
 • hromadné podání a zpracování žalob (EPR)
 • správa exekučních a insolvenčních řízení
 • poskytování softwareových řešení pro správu pohledávek popř. půjček
 • poskytování poradenství dle zákona o spotřebitelském úvěru
 • zajištění zkoušek odborné způsobilosti dle požadavků ČNB
 • poradenství a implemnetace změn ve spojení s nařízením GDPR
 • certifikované zabezpečení dokumentů dle GDPR
 • zajištění prodeje pohledávek prostřednictvím aukce pohledávek

 

 

 

Podpůrné služby pro inkasní společnosti a odděleníDohledn dlunk

Dohledání dlužníků

 

ON-LINE: prostřednictvím napojení na Nebankovni-Registr.cz Vám nabízíme  dohledávání / up grad kontaktních údajů na dlužníky a to v souladu s nařízením GDPR. Tato služba Vám i automaticky nabízí nově zjištěné kontaktní údaje o Vámi spravované (historicky hledané) osobě. Cena služby: od 4 Kč / dotazlogo NK

 

FYTICKÉ: V případě, že potřebujete fyzicky ověřit zda osoba na uvedené adrese bydlí / pracuje v uvedené spol., popř. jí dohledat v dané lokalitě, jsme schopni Vám prostřednictvím našich pracovníků tuto službu zajistit v rakční době 24/7 po celé ČR. Cena služby: od 350 Kč / osoba

 


callcentrum

Callcentrum

 

Napojení na náš systém Vám umožňuje využít pasivního i aktivního Call centra, které pro Vás zajistí Vámi definované služby.

 

Základní nabídka služeb:

 • upomínání úhrad
 • uzavírání smírů a dohod
 • ověření zaměstnavatele
 • ověření dat s žadatalem
 • dohledávání dlužníků

 

Cena služby: 16 - 35 Kč

mimosoudn

Osobní inkaso

 

Jsme schopni pro Vás zajistit osobní návštěvy dlužníků prostřednictvím jedné z našich 35 posádek operujících na celém území ČR.
 
 • uzavírání splátkových kalendářů a dohod o narovnání
 • výběr dlužných částek či splátek úvěru
 • dohledávání dlužníků
 • osobní identifikace osob a doručení zásilek

    

Cena služby: dle dohody a rozsahu spolupráce

Soudni vymahani

Soudní vymáhání

Společnost OMEGA defender je přímo napojena na několik advokátních kanceláří, které Vám umožňují efektivně tj. rychle a s minimem práce zahájit soudní vymáhání (advokátní upomínka, žaloba, podání návrhu na exekuci).

 

Cena služby: jednorázová odměna za úkon / procentuální podíl z vymoženého plnění / kombinace

 

Podmínky spolupráce jsou vždy nastaveny individuálně v návaznosti na Vaše požadavky a rozsah činností. K nákladu je vždy zapotřebí přičíst soudní poplatky.

 

Legalcom logo  Brož sedlatýtoman logo


Exekucni vymahani

Exekuční vymáhání

OMEGA defender je přímo napojena i na vybrané exekutorské úřady, které jsou schopny v krátkém časovém úseku zahájit tisíce případů. Ze zkušenosti víme, že financovat / exekuovat tisíce exekučních případů v letech, je finančně i personálně náročné. Propojení Vám pro to nabízíme jen s úřady u kterých si jsme jisti, jejich profesionalitou a schopnostmi.

 

Cena služby: dle zákonné vyhlášky, bez platby předem

 

Exe. Podkonick  Exe P3


podn insolvenc

GDPR softwarová řešení

 

V návaznosti na nový zákon o spotřebitelském úvěru, povinnost prokazovat úvaruschopnost a od 25.5.2018 platné nařízení GDPR na ochranu osobních informací Vám ve spolupráci s e-CoMarz přinášíme komplexní softwarová GDPR řešení pro správu a vymáhání pohledávek.

 

Cena služby: od 280 000 Kč

 

Případné konzultace a audity Vašich řešení a procesů jsou též možná.

Cena služby: od 35 000 Kč

 

 e comarz


online prodej pohledvek

Online prodej pohledávek

 

Pro společnosti preferující prodej pohledávek před interním vymáháním jsme připravili automatizované předávání a seskupování pohledávek tak, abychom pomohli docílit co nejlepší ceny za danou pohledávku.

 

Pohledávky mohou být po dohodě seskupovány i napříč trhem, čímž se docílí vyšší prodejní ceny.

 

Cena služby: 2 - 8 % se zrealizovaných obchodů / další náklady 0 Kč

 

investicni pohledavky

 


05

 

Automatické přihlašování do insolvencí

 

Ve spojení se společností s Insolvence.cz, si Vám dovolujeme nabídnout automatizovanou službu zpracování přihlášek do insolvence, zastupování v insolvenčním řízení popř. prodeje insolvenčních pohledávek.

Cena služby: 280 - 450 Kč dle počtu zpracovávaných případů

 

Prodej pohledávek v insolvenci

 

Systém spolupráce: Nebankovni-Registr.cz detekuje podání návrhu na insolvenci. Vaše společnost pohledávku přihlásí. Registr při detekci statusu Povoleno oddlužení odesílá automaticky pokyn k převodu pohledávky / výplatě finančních prostředků - procenta z uznané výše pohledávky.

 

Cena služby: 20 Kč / pohledávka

 

insolvence.cz

Doplňkové služby - GDPR readypotovni sluzby

Odesílání listovních zásilek

 

Zákon přináší řadu povinností i v podobě doručování listin. OMEGA defender Vám umožňuje automatizovat úkony spojené s odesíláním. Při napojení na náš systém lze nastavit např. automatické i dávkové odeslání listin. Součástí služby je i archivace doručenek a sdílení archivu v elektronické podobě.

 

ceska posta

 

Timemanagement odesílání vč. textace je vždy volitelný a upravitelný do druhého pracovního dne.

 

Cena služby: aktuální výše poštovného

loit dat

Datový trezor smluv a dokumentů

 

V návaznosti na zákonnou povinnost archivace dokumentů a to jak při schválení tak zamítnutí úvěru jsme pro Vás připravili automatickou archivaci a skartaci citlivých dokumentů v souladu s GDPR.

 

Cílem služby je zamezit zneužití listin a splnit všechna kritéria / standardy spojené s archivací a skartací listin.

 

Přístup k datům lze omezit dle oprávněnosti osob. Samozřejmostí je zabezpečení, které odpovídá nárokům bankovního klientského účtu - dvojí kontrola (heslo + osobní číselný agregátor pin kódů).

 

Cena služby: od 2 500 Kč / měs

 


09

Fyzické zabezpeční listin, cenin a prostor

 

Ve spolupráci s Property protection Vám nabízíme elektronickou či mechanickou ochranu.

 

V návaznosti na GDPR nařízení je nutné prokazatelně chránit osobní data tj. zabezpečnit listiny s osobními daty. Property Vám nabízí výrobu a montáž trezorových skříní a kartoték, archivačních místností, trezorových skříní do aut aj.

 

logo property protection big

 

 Mimo výše uvedené Property protection nabízí i docházkové a kamerové systémy, přípravu na zbrojní průkazy, prodej zbraní apod.

 

 

Cena služby: na Property-Protection.cz

Lustrace dle zákona AML

Anti-Money-Laundering / zákon proti praní špinavých peněz


 

Tato služba je určena pro tzv. povinné osoby definované v §2 AML zákona např. poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrových produktů, realitní makléři, advokáti, notáři, exekutoři, daňový poradci, účetní a auditoři aj. Cílem služby je pomoci povinným osobám splnit zákonná nařízení za co nejnižší časový a finanční náklad.

 

AML lustrace je online služba přístupná ze všech zařízeních připojených k internetu (pc, tablety, mobilní telefony atd.).

 

Nadstavbovou službou k AML lustraci je možnost online datového úložiště pro archivaci AML lustrací vč. kopiíí dokladů s tím spojených (kopie OP, cestovních pasů atd.), které Vám AML zákon nařizuje též a to na dobu 10 let. Úložiště i lustrace je v souladu s nařízením Evropské únie GDPR na ochranu osobních údajů.

 

Pokud Vaše společnost ještě nesplnila zákonem stanovenou povinost zavedení interních směrnic deklarujících dodržování zákonných nařízení a postupů, jsme Vám schopni zajistit ve spolupráci s Asociací právní ochrany a certifikační autoritou TayllorCox vše potřebné.

 

Cena služby

 • 1 500 Kč / měsíčně (při lustraci do 2 000 osob/měsíčně)
 • Úložiště dat (doklady totožnosti a certifikát o AML lustraci) 350 Kč / měs
 • Vytvoření interních směrnic cca. 25 000 Kč
 • Školení AML - 12 500 Kč

 

AML certifikat

 

 

Certifikát rizikového nájemníka

 


 

Tato služba je určena pro majitele nemovitostí, správní firmy a v neposlední řadě i realitní kanceláře či zprostředkovatele finančních služeb.

 

Cílem služby je ochránit majitele nemovitostí před vznikem budoucích ztrát v podobě pronájmu nemovitosti nesolventním osobám

 • vzniku nevymahatelných pohledávek zničení či defraudaci majetku

 

Pro realitní makléře a zprostředkovatele finančních služeb tato služba přináší přidanou hodnotu pro své klienty a včasnou selekci nerealizovatelných obchodních případů tj. ochranu před ztrátou času.

 

Cena služby

 • 60 Kč / lustrace fyzické osoby
 • 150 Kč / lustrace právnické osoby

 

Certifikat rizikovy najemnik

Certifikát úvěruschopnosti

Dle požadavků zákona o spotřebitelském úvěru 257 /2016


 

V návaznosti na novelu zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 a s tím spojenou povinnost prokazovat ČNB popř. při soudních sporech dostatečné posouzení schopnosti splácet, jsme pro Vás připravili unikátní službu Certifikát úvěruschopnosti.

 

Podmínkou vydání Certifikátu úvěruschopnosti je splnění stanovených kritérií. Kritéria mohou být individuálně upravována, ale vždy po dohodě s risk odd. společnosti Nebankovni-Registr.cz, s.r.o.

 

Certifikát Vám pomáhá deklarovat posouzení úvěruschopnosti prostřednictvím nezávislých stran, tak jak Vám ukládá zákon. Certifikát Vám však nenahrazuje povinnost, realizovat vlastní interní posouzení úvěruschopnosti!

 

Služba Certifikátu úvěruschopnosti je zdarma, jako součást lustrace v Nebankovnim-Registru.cz.

 

Cena dotazu do CEE

 • 0 - 500 kreditů   22 Kč / dotaz
 • 501 - 2 500 kreditů   20 Kč / Dotaz
 • 2 501 - 5 000 kreditů   18 Kč / Dotaz
 • nad 5 000 kreditů   16 Kč / dotaz
 • nad 10 000 kreditů   individuálně

 Cena dotazu do NR

 • 0 - 500 kreditů   12 Kč / dotaz  
 • 501 - 2 500 kreditů   10 Kč / dotaz   
 • 2 501 - 5 000 kreditů   8 Kč / dotaz  
 • nad 5 000 kreditů   6 Kč / dotaz 
 • nad 10 000 kreditů   5 Kč / dotaz

 

 

 

certifikat lustrace

 

Lead ANO

Scoring dlužníků / ohodnocení portfolia


 

Tato služba je postavena za účelem segmentace dlužnického portfolia a má za cíl Vám výrazně zvýšit efektivitu vymáhacího procesu.

 

Primárním úkolem služby je seřadit dlužníky dle pravděpodobnosti vymožení a vyselektovat nevymahatelné subjekty. Díky tomu docílíte rychlého přijmu finančního plnění, který je věřiteli požadován a nemalé finanční úspory za úkony spojené s nevymahatelnými pohledávkami.

 

Ohodnocení portfolia je službou zaměřenou na stanovení aktuální ceny dané pohledávky. Tato služba je určena pro investory kupující pohledávky, ale i pro prodávající, kterým umožní lépe stanovit minimální vyvolávací / prodejní cenu popř. identifikovat pohledávky, které je neefektivní v tomto okamžiku prodávat. 

 


Cena služby

Komplexní lustrace a stanovení doporučené ceny: od 15 Kč / lustrovaný subjekt (IČ, RČ)

Ohodnocení skupiny pohledávek v insolvenčním řízení: od 5 Kč / lustrovaný subjekt (IČ, RČ)

 

Přesná cena je stanovena v návaznosti na tip pohledávky, počet dlužníků / pohledávek a rozsah spolupráce.

 

 

Lead NE

Lustrace žadatele o spotřebitelský úvěr


 

Nebankovní registr je unikátní nástroj, který zajišťuje komplexní zhodnocení bonity klienta kombinací externích a interních dat a to jak právnických tak fyzických osob. Výsledkem lustrace je získání externího posouzení vyžadovaného zákonem tzv. Certifikát úvěruschopnosti a doplnění / validaci dat, které Vám žadatel poskytl. O poskytnutí či zamítnutí definitivně rozhodne Váš interní skóring, který zohledňuje další parametry.

 

Pro splnění podmínek zákona a požadovaných standardů úvěruschopnosti spotřebitele je třeba zejména

 • eliminovat předlužené a nesolventní žadatele
 • prověřit poskytované informace
 • potvrdit zaměstnanecký poměr popř. formu přijmu
 • ověřit identitu osoby dle AML zákona
 • prokázat schopnost splatit úvěr žadatelem.

 

Lustrace živnostníků a právnických osob kombinuje data z Nebankovniho-Registru.cz a data společnosti Imper.cz.  

 

Lustrace zákazníků energetických společností: logo ER

 

Lustrace fyzickych osob

Sdílená data


Pro zvýšení efektivity posuzování bonity žadatelů o půjčku máte možnost využít tzv. sdílení dat. Tato služba je ZDARMA s tím, že pro zobrazení sdílených dat třetích stran je povinností sdílet i svá data.

 

Data jsou zobrazována v kumulovaném stavu bez detailu s tím, že sdílená data jsou čerpána pouze od společností stejného charakteru.

 

Sdílená data obsahují:

 

 • Počet zamítnutých žádostí o úvěr: počet kusů za uplynulých 12 měsíců + počet subjektů, které jej zamítli
 • Aktivní žádosti o úvěr: aktuální podané žádosti
 • Půjčky aktivní počet + součet: počet aktivních půjček + celková výše půjček
 • Půjčky po splatnosti: počet půjček + celková výše půjček po splatnosti
 • Půjčky poskytnuté a splacené: kumulativní součet všech půjček
 • Průměrná doba splácení: průměrný počet dní počítaný od data splatnosti
sdilena data registru

Lustrace exekucí


Centrální evidence exekucí - lustrace

Nebankovni-Registr.cz je online napojen na CEE. Cena za dotaz se odvíjí od počtu zakoupených kreditů (8 - 25 Kč / dotaz).

 

Automatické zamítnutí lustrace

Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje individuální nastavení, kdy se do CEE nedotazovat, např. v případě, že je osoba zařazena do segmentu D, historicky neúvěruschopná, je známa dřívější lustrace v CEE aj.

                      

Historické lustrace

Součástí lustrace v Nebankovnim-Registru.cz, je i zobrazení poslední lustrace v CEE s datem, kdy tato lustrace byla provedena. Lze individuálně nastavit, v jakých případech se má provést aktuální lustrace v CEE, např. pokud je historická lustrace starší 30 dní.

 

Monitoring exekucí

Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje v rámci monitoringu klientského portfolia nastavit automatickou frekvenční lustraci na aktuální stav klienta v CEE, nebo automatický alert v případě, že v průběhu jiných lustrací (od jiných uživatelů NR) zjistíme změnu o proti Vám známé lustraci. Podmínkou je sdílení dat a monitorovaná osoba musí mít stále aktivní úvěr.

 

CEE

Monitoring dlužníků


 

Součástí služeb poskytovaných našim klientů je i denní monitoring (popř. jiná frekvence, dle přání klienta) dlužnického portfolia tak, jak vyžadují zákonné standardy či potřeby zadavatele.

 

Součástí platby za lustraci v NR je i denní monitoring změn v insolvenčním rejstříku u aktivních dlužníků.

 

 

Za dohodnutou úplatu lze nastavit i další alerty

lustrace exekuc

 

 • Změna úvěruschopnosti
 • Výskyt nových kontaktních údajů
 • Výskyt nových aktivních dluhů
 • Změna hodnocení osoby
 • Změna v Centrální evidenci exekucí
 • Změna ve sdílených datech
 • Změna jména
 • Úmrtí osoby
 • Zneplatnění dokladů totožnosti
 • Nefunkčnost emailového účtu
 • aj.

Odborné konzultace


Každý klient Nebankovniho-Registru.cz s obratem převyšujícím 20 000 Kč / měs. má možnost využít odborné konzultace se specialisty z Asociace právní ochrany a Institutu aplikovaného práva. 

 

Konzultace ZDARMA v návaznosti na

 

 • novelu zákona o spotřebitelských úvěrech
 • získání povolení od ČNB na poskytování či zprostředkování úvěrů
 • školení odborné způsobilosti dle zákona o spotřebitelských úvěrech
 • certifikaci TPL 1607 - Certifikace důvěryhodného poskytovatele / distributora spotřebitelských úvěrů
 • navýšení základního kapitálu / prokázání původu finančních prostředků

 

 

    Asociace

institut

konzultace zdarma

Ceník služeb pro Nebankovni-Registr.cz


Nebankovni-Registr.cz Vám umožňuje se dotazovat do CEE automaticky popř. ručně na vybrané klienty. Automatizovaný systém dotazů lze nastavit tak, aby se nedotazoval v případech jako např. žadatel je zařazen do segmentu D (předlužení, insolvence, více jak 3 běžící půjčky apod.), je známa historická exekuce aj. Nastavení je ZDARMA. 

 

Cena dotazu do CEE

 • 0 - 500 kreditů   24 Kč / dotaz
 • 501 - 2 500 kreditů   22 Kč / Dotaz
 • 2 501 - 5 000 kreditů   20 Kč / Dotaz
 • nad 5 000 kreditů   18 Kč / dotaz
 • nad 10 000 kreditů   16 Kč / dotaz

Cena dotazu do NR

 • 0 - 500 kreditů   12 Kč / dotaz  
 • 501 - 2 500 kreditů   10 Kč / dotaz   
 • 2 501 - 5 000 kreditů   8 Kč / dotaz  
 • nad 5 000 kreditů   6 Kč / dotaz 
 • nad 10 000 kreditů   5 Kč / dotaz

Cena dotazu na IČ zaměstnavatele

 • 0 - 500 kreditů   8 Kč/ dotaz
 • 501 - 2 500 kreditů   6 Kč / Dotaz
 • 2 501 - 5 000 kreditů   5 Kč / Dotaz
 • nad 5 000 kreditů   4 Kč / dotaz
 • nad 10 000 kreditů   3 Kč / dotaz

 

Lead-Scoring

 

Lead-Scoring je automatizovanou službou, postavenou na definovaných KO kritériích ve spojení s rychlou odpovědí tak, abychom splnili požadavky Vašich dodavatelů leadů a zároveň ochránili Vás, před nákupem nekvalitních leadů. Tato lustrace je pouze základní a nenahrazuje následnou kompletní lustraci. Cena za využívání této služby je 3 500 Kč / měsíc a 2 Kč za dotaz, bez omezení počtu dotazů. 

 

Lustrace a Monitoring klientského portfolia

Nový zákon o spotřebitelském úvěru přináší řadu nových povinností, jedna z povinností je spojená s posouzením úvěruschopnosti před poskytnutím úvěru a následném pravidelném monitoringu. Nebankovni-Registr.cz Vám přináší automatizovaný monitoring, který Vám monitoruje Vámi definované portfolio klientů na denní bázi. Monitoring změny v insolvenčním řízení je v ceně scoringu. Systém lze nastavit i na další alerty jako např. zjištěná nová exekuce, změna bonity, změna úvěruschopnosti aj. Tyto další služby jsou zpoplatněné v návaznosti na dané požadavky, frekvenci a četnost.

Registrace


Kontakt


kontakty

 

OMEGA Defender, s.r.o.
IČ: 060 84 745


BÚ: 115 - 44 73 15 02 77 / 0100

Kontaktní adresa: P.O. Box 50, Praha 7, 171 00

Sídlo společnosti: Kaprova 14, Praha 1, 110 00

 

Technická podpora: analytics@Decp.eu

Správa pohledávek: backoffice@OmegaDefender.cz; 777 27 37 37

Správa pohledávek: backoffice2@OmegaDefender.cz; 608 75 81 78

Obchodní odd.: 773 210 011, 601 301 771

Právní odd.: advokat@DeCP.eu

 

 

Žádost o schůzkuCreated by E-coMarz s.r.o.

© Copyright 2017 Všechna práva vyhrazena.